ANUNCI. Aprovació inicial del Reglament regulador de l’ús del servei de recàrrega de vehicles elèctrics

Aprovat inicialment el Reglament regulador de l’ús del servei de recàrrega de vehicles elèctrics al municipi d’Anglès, per Acord del Ple de data 16 de maig de 2023 | Anunci