Ban d’Alcaldia: Alerta per sequera

Entrada a l’estat d’excepcionalitat per sequera hidrològica a les unitats d’explotació Embassaments del Llobregat, Embassaments del Ter i Embassaments del Ter-Llobregat. Atès que el municipi d’Anglès està inclòs en la unitat d’explotació 18 Serralada Transversal, i que es manté en estat d’alerta cal atendre les restriccions marcades a aquesta notícia.