BAN en relació al Pla Alfa contra incendis

BAN

Degut a la situació meteorològica i condicions d’alt risc reflectides al Pla Alfa del Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat

ES FA SABER:

Que fins que no es retorni al nivell 1 del pla:

  • No es poden llençar petards ni coets sota cap condició inclosa la revetlla de Sant Pere.

  • No es poden fer barbacoes ni encendre focs de cap mena en espais públics ni en espais privats propers a boscos. En cas de dubte, truqueu als agents forestals.

La policia municipal vetllarà per tal que es respecti la normativa vigent i a ella es podrà acudir per a qualsevol incidència que es pugui generar.

Anglès, 28 de juny de 2019

Ban signat digitalment: ban 28 de juliol