Butlletí Municipal

BIMA:

El Butlletí d’Informació Municipal d’Anglès s’edita trimestralment. El del 1er trimestre es reparteix a principis d’abril, el del 2n trimestre a principis de juliol, el del 3r trimestre a principis d’octubre i el del 4rt trimestre, de finals de desembre a principis de gener.

⇒ Consulta els butlletins des del 2015