L’Ajuntament Informa

L’Ajuntament informa és un full informatiu que anirà apareixent de manera puntual, quan l’equip de govern cregui convenient fer pública alguna informació de manera ràpida i directe.

Aquest full informatiu en cap cas substitueix al butlletí municipal, que té per objecte la informació general de caràcter social, econòmica i de lleure del nostre municipi.

———

Comença una nova legislatura ( 1, 2, 3, 4 )

Comunicat sobre el registre d’entitats: Aj_informa_Espais

Comunicat de disculpes als artistes del concurs de pintura: Ajuntament_Informa_Pintura

Comunicat sobre el suport a l’acollida de refugiats: Ajuntament_Informa_Refugiats

Comunicat sobre pressupostos participatius 2018: Ajuntament_Informa_pressupostos