L’opinió de l’oposició

.

1) Mocions presentades per l’oposició:

ANY 2022

Any en curs. No s’han presentat mocions per part de l’oposició

ANY 2021

Moció del grup PAU sobre ventilació mecànica en centres educatius:

ANY 2020

No s’han presentat mocions per part de l’oposició

...

2) La veu de l’oposició en el Butlletí Municipal d’Anglès

Març 2022

Desembre 2021

Juliol 2021

Abril 2021

Desembre 2020

Agost 2020

Febrer 2020

Desembre 2019

Març 2019

Desembre 2018

Agost 2018

Abril 2018

Desembre 2017

Abril 2017

Desembre 2016

Octubre 2016

Juny 2016

Març 2016

Desembre 2015