Registre d’Entitats

El Registre Municipal d’Entitats té per objecte permetre a l’Ajuntament d’Anglès conèixer el nombre d’entitats existents en el municipi, les seves finalitats i la seva representativitat, a fi i efecte de possibilitar una correcta política municipal de foment i gestió de l’associacionisme.

En el Registre Municipal d’Entitats s’hi podran inscriure totes aquelles entitats que el seu objecte sigui la defensa, el fonament o la millora dels interessos generals o sectorials dels veïns del municipi i, en particular, les associacions de veïns, de pares d’alumnes, entitats culturals, esportives, recreatives, juvenils, sindicals, empresarials, professionals i similars.

 

Descàrrega de: