El Consell del Poble

Gràcies a una subvenció de la Diputació de Girona, l’ajuntament va iniciar a principis d’octubre de 2017 el procés per a la creació del Consell del Poble, un òrgan de participació ciutadana de caràcter consultiu que identifica centres d’interès i delibera sobre les problemàtiques que afecten la globalitat del municipi. És un espai que recull la pluralitat de la vida del poble, construït sobre la base d’una confiança mútua entre entitats, ciutadans i Ajuntament.

El Consell del Poble és, per tant, un òrgan on es fomenta el debat i respecte, per tal de prendre decisions de forma documentada i consensuada, amb l’objectiu de la millora del municipi.

El procés es va iniciar amb l’assistència de representants de la majoria d’entitats i associacions culturals, socials i esportives. Mitjançant una dinàmica de grup es van recollir les opinions de tots els presents per tal de traslladar-ho al reglament del Consell del Poble. El dilluns 30 d’octubre de 2017 hi va haver una sessió de treball per posar en comú l’esborrany d’aquest reglament.

Finalment, el dilluns 15 de gener de 2018 va tenir lloc la Iª sessió formal del Consell del Poble en la qual es va aprovar el reglament següent del propi Consell i que podeu consultar a l’enllaç següent

⇒ Reglament Consell del Poble d’Anglès

Convocatòries i Actes del Consell del Poble

Sessió ordinària, núm. 1 del 15 de gener de 2018: Convocatòria | Acta 1 Consell del Poble 15gen2018

Sessió ordinària, núm. 2 del 16 d’abril de 2018: Convocatòria | Acta 2 Consell del Poble 16abr2018

Sessió ordinària, núm. 3 del 22 d’octubre de 2018: Acta 3 Consell del Poble 22oct2018

Sessió ordinària, núm. 4 del 9 de setembre de 2019: Convocatòria | Resum sessió

Al 2020 no s’ha realitzat cap sessió a causa de la COVID-19