El Consell d’Infants i Joves

El Consell d’Infants i Joves és un instrument educatiu que fomenta el diàleg, els valors, la interrelació entre infants de la vila, la coresponsabilitat i la qualitat de la democràcia. A més, representa un gran altaveu per a les inquietuds i propostes dels nostres infants. En aquest sentit, els pressupostos anuals de l’Ajuntament contemplaran, a partir de 2022, una partida dedicada a donar compliment a les propostes aprovades pel Consell.

Els objectius de la posada en marxa del Consell són potenciar i dinamitzar la participació dels infants i joves, fent possible el debat sobre la vida del poble; promoure un escenari que esdevingui educatiu a la vegada que participatiu; promoure un espai on els infants i joves es puguin expressar en relació als temes que els interessen alhora que aprenen els valors democràtics; i fer possible que els infants i joves siguin subjectes actius de la nostra societat.

En el següent vídeo explicatiu podeu veure com ha estat la posada en marxa d’aquest òrgan, el procés de constitució, els debats i les conclusions. Al llarg de 2022, des de l’Ajuntament, posarem en marxa alguna de les iniciatives proposades.