Els disruptors endocrins al món local

En data 26 de febrer de 2016, el Ple de l’Ajuntament d’Anglès va aprovar per unanimitat una moció per tal de limitar l’exposició als disruptors endocrins al món local.

Aquesta moció, presentada per l’equip de govern i redactada per la secretària de la corporació, és la primera a Catalunya i a Espanya, i pretén ser el punt de partida d’un pla d’acció municipal per tal d’evitar la exposició de la ciutadania a determinats agents químics que poden produir efectes adversos sobre la salut de les persones, sobre el medi ambient, la fauna i la flora.

Altres països com França, Suècia i Dinamarca tenen una actitud totalment proactiva davant d’aquest problema i han desenvolupat una normativa nacional engegant actuacions com el recolzament a la investigació, el diàleg amb les empreses, l’establiment d’incentius, la millora de la informació als ciutadans o la prohibició dels BPA en els envasos alimentaris i el paper tèrmic.

Tot seguit podeu descarregar el certificat i text de la moció, fent clic a: MOCIO SOBRE DISRUPTORS ENDOCRINS.

Per saber-ne més sobre aquest tema, us recomanem els següents enllaços: