Festes locals

Festes locals per al 2021:

  • 24 de maig de 2021, dilluns de Pascua Granada
  • 6 de setembre de 2021, dilluns de Gales