Horaris comercials

D’acord amb les característiques del municipi d’Anglès (+ de 5000 hab i municipi no turístic), els horaris de les activitats comercials es regeixen per:

 • La Llei 18/2017  de comerç, serveis i fires,
 • La Ley 1/2004 de Horarios Comerciales.

Segons aquestes dues normatives, els comerços poden obrir un màxim de 75 hores setmanals com a màxim:

 • entre les 6.00 h i les 21.00 h, els mesos d’octubre a maig, ambdós inclosos.
 • entre les 7.00 h i les 22.00 h, els mesos de juny a setembre, ambdós inclosos.

Amb l’obligació de:

 • tancar diumenges i festius (*veure excepcions).
 • avançar l’horari de tancament a les 20.00 h els dies 24 i 31 de desembre.

Dins d’aquests límits, els comerciants poden fixar lliurement la distribució del seu horari diari d’obertura.

20190612_horaris-comercials.png_554688466

*EXCEPCIONS

Els establiments que poden obrir diumenges i festius venen determinats per l’article 5 de la Ley 1/2004 i el 37 de la Llei 18/2017:

1) Segons l’article 5 de la Ley 1/2004, les activitats comercials que poden obrir en diumenges i festius, d’acord amb les característiques del municipi d’Anglès serien:

 • Els establiments dedicats principalment a la venda de pastisseria i rebosteria, pa, plats preparats, premsa, combustibles i carburants, floristeries i plantes i les denominades botigues a l’abast o de conveniència (Les botigues a l’abast o de conveniència són establiments comercials amb una superfície inferior a 500 m2 i que han d’oferir, de manera similar, tots i cadascun dels següents grups d’articles: llibres, diaris i revistes; productes d’alimentació; joguines, regals i articles diversos. Han d’obrir al públic un mínim de 18 hores diàries).
 • Establiments de venda de reduïda dimensió diferents de les anteriors, que disposin d’una superfície útil per a l’exposició i venda al públic inferior a 300 metres quadrats, excloent les que pertanyen a empreses o grups de distribució que no tinguin la consideració de petita i mitjana empresa segons la legislació vigent. (És a dir: Qualsevol petita o mitjana empresa o cooperativa de menys de 300m3 podria obrir).

2) Segons l’article 37 de la Llei 18/2017, les activitats comercials que poden obrir en festius, d’acord amb les característiques del municipi d’Anglès serien:

 • Pastisseria, rebosteria, xurreria, pa i plats preparats
 • Premsa, flors i plantes
 • Venda de combustible i carburants
 • Comerços d’alimentació amb menys de 150 m2: són establiments de venda personalitzada o autoservei els titulars dels quals són petites o mitjanes empreses comercials, amb una superfície inferior als 150 m2 i una oferta orientada exclusivament a productes de compra quotidiana d’alimentació. (*Suspès en alguns casos per la interposició de recurs d’inconstitucionalitat)
 • Botigues a l’abast (establiments de conveniència)
 • Farmàcies: d’acord amb la seva normativa específica.
 • Mercat o Fira (venda no sedentària autoritzada en sòl de titularitat pública)
 • Establiments situats en l’entorn immediat dels mercats de marxants, que poden obrir durant el mateix horari en què es fa el mercat. Els ajuntaments, amb la delimitació prèvia de l’àrea corresponent, poden autoritzar l’obertura d’aquests establiments, i l’autorització acordada s’ha de comunicar al departament competent en matèria de comerç.
 • Activitats comercials efímeres, només si estan directament i exclusivament vinculades pel producte comercialitzat a un esdeveniment cultural, esportiu o firal amb el qual coincideix en el temps, independentment de la modalitat comercial en què es dugui a terme.
 • Establiments dedicats essencialment i de manera habitual a la venda de llibres poden romandre oberts al públic els dies 22 i 23 d’abril, amb motiu de la diada de Sant Jordi, si un d’aquests dos dies o tots dos s’escauen en festiu.

D’altra banda, a Catalunya el comerç en general, pot obrir un màxim de 8 diumenges o festius a l’any, d’acord amb el calendari que fixa la Generalitat, més 2 festius que determina cada ajuntament per al seu terme municipal.

Els vuit dies festius que els establiments comercials de Catalunya poden romandre oberts al públic l’any 2021 són els següents:

Any 2021

 • 3 i 10 de gener.
 • 4 de juliol.
 • 1 i 28 de novembre.
 • 6, 8 i 19 de desembre.

Els ajuntaments poden substituir fins a dues dates de cadascun dels calendaris anuals per qualsevol diumenge o dia festiu, de caràcter general o local.

Els establiments comercials han de romandre tancats amb caràcter general els dies 1 i 6 de gener, el diumenge i el dilluns de Pasqua, l’1 de maig, el 24 de juny, l’11 de setembre i els dies 25 i 26 de desembre.

Preguntes i respostes freqüents:

Els establiments comercials han de comunicar si obriran o no, en festiu autoritzat?

Quins requisits són indispensables perquè un establiment sigui considerat una botiga de conveniència?

Un establiment que compatibilitza dues activitats comercials, una sotmesa a horari comercial general i l’altra excepcionada (horari d’obertura lliure), a quin horari comercial ha d’acollir-se?

Els establiments comercials annexos a les benzineres poden seguir el mateix horari d’atenció al públic que el permès per a la venda de carburant?

Una perruqueria, un centre d’estètica, una bugaderia, un locutori telefònic o altres establiments dedicats essencialment a la prestació de serveis poden obrir en dia festiu?

Un establiment dedicat a la venda de llibres i/o articles d’impremta que compatibilitza aquesta activitat amb la venda de premsa diària (activitat exceptuada), pot obrir diumenges i festius?