Cost campanyes institucionals

El cost de les campanyes institucionals de l’ajuntament ha estat de:

Any 2021

 • Butlletí d’Informació Municipal (2500 exemplars trimestrals, en format paper, inclou maquetació, impressió i repartiment) – Import total: 6.204,64€
 • Contracte amb el DIARI DE GIRONA S.A. que inclou anualment la subscripció, publicitat i anuncis – Import total:  1.239,12€
 • Contracte amb el DIARI EL PUNT AVUI – HERMES COMUNICACIONS SA que inclou anualment la subscripció, publicitat i anuncis – Import total:  2.588,04€
 • Contracte amb el DIARI EL PUNT AVUI – HERMES COMUNICACIONS SA participació a les revista “Les Ciutats són Capital”  – Import total: 912,97€

Any 2020

 • Butlletí d’Informació Municipal (2500 exemplars trimestrals, en format paper, inclou maquetació, impressió i repartiment) – Import total:  6.524,55 €
 • Contracte amb el DIARI DE GIRONA S.A. que inclou anualment la subscripció, publicitat i anuncis – Import total: 2.985,04 €
 • Contracte amb el DIARI EL PUNT AVUI – HERMES COMUNICACIONS SA que inclou anualment la subscripció, publicitat i anuncis – Import total:  3.577,08 €
 • La Selva TV -NOSOLMEDIA SL (Video-reportatges sobre actuacions municipals i difusió a les Xarxes Socials) – Import total: 3.472,70 €

Any 2019

 • Butlletí d’Informació Municipal (2500 exemplars trimestrals, en format paper, inclou maquetació, impressió i repartiment) – Import total:  7134,95€)
 • Contracte amb el DIARI DE GIRONA S.A. que inclou anualment la subscripció, publicitat i anuncis – Import total: 3.087,07 €
 • Contracte amb el DIARI EL PUNT AVUI – HERMES COMUNICACIONS SA que inclou anualment la subscripció, publicitat i anuncis – Import total:  3.501,00 €
 • Revista Turisme Catalunya (Reportatge sobre atractius turístics d’Anglès) – Import total 508,20 €

Any 2018

 • Butlletí d’Informació Municipal (2500 exemplars trimestrals, en format paper, inclou maquetació, impressió i repartiment) – Import total:  7000 €
 • Contracte amb el DIARI DE GIRONA S.A. que inclou anualment la subscripció, publicitat i anuncis – Import total: 2.763,86 €
 • Contracte amb el DIARI EL PUNT AVUI – HERMES COMUNICACIONS SA que inclou anualment la subscripció, publicitat i anuncis – Import total:  3.563,28 €
 • La Selva TV (7 Video-reportatges sobre actuacions municipals i difusió a les Xarxes Socials) – Import total: 2000 €

Any 2017

 • Butlletí d’Informació Municipal (2500 exemplars trimestrals, en format paper, inclou maquetació, impressió i repartiment) – Import total:  7000 €)
 • Contracte amb el DIARI DE GIRONA S.A. que inclou anualment la subscripció, publicitat i anuncis – Import total: 2.631,85 €
 • Contracte amb el DIARI EL PUNT AVUI – HERMES COMUNICACIONS SA que inclou anualment la subscripció, publicitat i anuncis – Import total: 3.577,08 €
 • La Selva TV (7 Video-reportatges sobre actuacions municipals i difusió a les Xarxes Socials) – Import total: 2000 €