Estabilitat pressupostària

En aquest apartat es publica l’informe trimestral d’Intervenció sobre el seguiment del pla d’ajust, el qual inclou la valoració del compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

2021

Informe d’intervenció referit a la capacitat de compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, compliment de la regla de la despesa i el límit d’endeutament, segons la normativa vigent (LOEPSF, Llei orgànica 2/2012 d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera de les administracions públiques) ⇒ INFORME INTERVENCIÓ COMPLIMENT OBJECTIU ESTABILITAT I LÍMIT DEUTE APROVACIÓ PRESSUPOST 2021

Propera publicació: dades 1r Trimestre 2021, a finals d’abril

2020

Informe d’intervenció referit a la capacitat de compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, compliment de la regla de la despesa i el límit d’endeutament, segons la normativa vigent (LOEPSF, Llei orgànica 2/2012 d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera de les administracions públiques) ⇒ INFORME INTERVENCIÓ COMPLIMENT OBJECTIU ESTABILITAT I LÍMIT DEUTE APROVACIÓ PRESSUPOST 2020

⇒ 2020 Trim.1 estabilitat pressupostària i regla despesa

⇒ 2020 Trim.2 estabilitat pressupostària i regla despesa

⇒ 2020 Trim.3 estabilitat pressupostària i regla despesa

⇒ 2020 Trim.4 estabilitat pressupostària i regla despesa

2019

⇒ 2019 Trim.4 estabilitat pressupostaria i regla despesa

⇒ 2019 Trim.3 estabilitat pressupostaria i regla despesa

⇒ 2019 Trim.2 estabilitat pressupostària i regla despesa

⇒ 2019 Trim.1 estabilitat pressupostària i regla despesa

2018

⇒ 2018 Trim.4 estabilitat pressupostària i regla despesa

⇒ 2018 Trim.3 estabilitat pressupostaria i regla despesa

⇒ 2018 Trim.2 estabilitat pressupostaria i regla despesa

⇒ 2018 Trim.1 estabilitat pressupostaria i regla despesa

2017

⇒ 2017 Trim. 4 informe intervencio pla ajust

⇒ 2017 Trim. 3 informe intervencio pla ajust

⇒ 2017 Trim. 2 informe intervencio pla ajust

⇒ 2017 Trim. 1 informe intervenció pla ajust