Execució trimestral del pressupost

Les dades es publiquen en els 30 dies següents al tancament de cada trimestre natural.

ANY 2023

ANY 2022

ANY 2021

2020

⇒ 1r trimestre 2020 execució d’ingressos i despeses

⇒ 2n trimestre 2020 execució d’ingressos i despeses

⇒ 3r trimestre 2020 execució d’ingressos i despeses

⇒ 4t trimestre 2020 execució d’ingresso i despeses

2019

⇒ 1er trim 2019 execució despeses

⇒ 1er trim 2019 execució ingressos

⇒ 2on trim 2019 execució despeses

⇒ 2on trim 2019 execució ingressos

⇒ 3er trim 2019 execució despeses

⇒ 3er trim 2019 execució ingressos

⇒ 4rt trim 2019 execució despeses

⇒ 4rt trim 2019 execució ingressos

2018

⇒ 1er trim 2018 execució despeses

⇒ 1er trim 2018 execució ingressos

⇒ 2on trim 2018 execució despeses

⇒ 2on trim 2018 execució ingressos

⇒ 3er trim 2018 execució despeses

⇒ 3er trim 2018 execució ingressos

⇒ 4rt trim 2018 execució ingressos

⇒ 4rt trim 2018 execució despeses

2017

⇒ 1er trim 2017 execució despeses

⇒ 1er trim 2017 execució ingressos

⇒ 2on trim 2017 execució despeses

⇒ 2on trim 2017 execució ingressos

⇒ 3er trim 2017 execució despeses

⇒ 3er trim 2017 execució ingressos

⇒ 4rt trim 2017 execució despeses

⇒ 4rt trim 2017 execució ingressos

Execució trimestral del pressupost