Informació general i de contacte

Ajuntament

AJUNTAMENT D’ANGLÈS

Adreça: Carrer d’Avall, 31

Codi Postal: 17160

Comarca: La Selva

Telèfon: 972 42 00 58

Fax: 972 42 07 07

Adreça electrònica: info@angles.cat

Horari d’atenció al públic: De dilluns a divendres de 9 a 14 hores

 

Àrees, responsables i dades de contacte

Secretaria i registre civil

 • Càrrec electe responsable: Àstrid Desset (Alcaldessa) | adesset@angles.cat
 • Cap d’àrea tècnic: Sandra Pinos (Secretària) | secretaria@angles.cat
 • Registre d’entrada: Miquel Tolosa | mtolosa@angles.cat
 • Registre Civil: Sandra Vila | svila@angles.cat
 • Subvencions: Sandra Vila | sandra@angles.cat
 • Padró d’habitants: Cristina Sardiña | csardina@angles.cat
 • Recursos Humans, Responsabilitat patrimonial i suport secretaria: Cristina Comas | ccomas@angles.cat
 • Tècnic de Contractació i Suport Secretaria: David Rojas | drojas@angles.cat
 • Cessió d’espais: Cristina Sardiña | csardina@angles.cat
 • Actes d’òrgans col·legiats i Agenda Alcaldia: Cristina Comas | ccomas@angles.cat

Patrimoni, Intervenció i tresoreria: 

 • Càrrec electe responsable: David Bohigas (Regidor d’hisenda i patrimoni) | dbohigas@angles.cat
 • Cap d’àrea tècnic: Leonor Martínez Lacambra (Interventora) | lmartinez@angles.cat
 • Tresoreria: Anna Puig (Tresorera)  |  apuig@angles.cat
 • Tècnica Intervenció i Control intern: Nerea Rosa Aparicio | naparicio@angles.cat
 • Comptabilitat: Sandra Vila (comptabilitat) |  svila@angles.cat

Urbanisme i serveis tècnics

 • Càrrec electe responsable: Albert Roura (Regidor d’urbanisme i territori) | aroura@angles.cat
 • Cap d’àrea tècnic: Eugènia Iglesias (TAG) | eiglesias@angles.cat
 • Arquitecte: Elisabet Pascual |  epascual@angles.cat
 • Aparelladora: Clara Simon  | csimon@angles.cat
 • Enginyeria i activitats: Xevi Serra | activitats@angles.cat
 • Administrativa d’urbanisme: Laura Planella | lplanella@angles.cat

Joventut 

 • Càrrec electe responsable: Jordi Pibernat (Regidor de Joventut, Esports, Comunicació i difusió) | jpibernat@angles.cat
 • Cap d’àrea tècnic: Sandra Pinos (Secretària) | secretaria@angles.cat
 • Tanit Baldiz (tècnica de joventut del Consell Comarcal) | tbaldiz@selva.cat

Administració electrònica i Govern Obert

 • Càrrec electe responsable: Àstrid Desset (Alcaldessa) | adesset@angles.cat
 • Cap d’àrea tècnic: Sandra Pinos (Secretària) | secretaria@angles.cat
 • Tècnica Informàtica: Laura Garcia | lgarcia@angles.cat

Arxiu històric i Cultura

 • Càrrec electe responsable: Esteve Trias (Regidor de Cultura) | etrias@angles.cat
 • Cap d’àrea tècnic: Sandra Pinos (Secretària) | secretaria@angles.cat
 • Gestió cultural, Documentació i arxiu: Marta Cuesta |arxiuhistoric@angles.cat
 • Gestió administrativa de fires i festes: Carlos Garcia | cgarcia@angles.cat

Turisme i Promoció econòmica

 • Càrrec electe responsable: Albert Roura (Regidor de turisme i Promoció econòmica) | aroura@angles.cat

Fires:

 • Càrrec electe responsable: Neus Ros (Regidora d’activitats esportives i esdeveniments de caràcter firal) | nros@angles.cat
 • Gestió fires: Carlos Garcia | cgarcia@angles.cat

Serveis socials (Servei prestat en conveni amb el Consell Comarcal)

 • Càrrec electe responsable: Neus Moragas (Regidora de Benestar Social, Sanitat i Salut) | nmoragas@angles.cat
 • Cap d’àrea tècnic: Sandra Pinos (Secretària) | secretaria@angles.cat
 • Treballadora Social: Isabel burjalance | iburjalance@selva.cat
 • Assistent Social: Judith Pagespetit | jpagespetit@selva.cat

Esports/ Piscina/ Pavelló municipal

 • Càrrec electe responsable: Jordi Pibernat (Regidor d’instal·lacions esportives Joventut, Comunicació) | jpibernat@angles.cat
 • bústia genèrica: piscina@angles.cat

Biblioteca

 • Càrrec electe responsable: Esteve Trias (Regidor de Cultura, Medi Ambient i Policia) | etrias@angles.cat
 • Cap d’àrea: Geòrgia Linares (Directora) glinares@angles.cat
 • Auxiliar de biblioteca: Maribel Herrera
 • Auxiliar de biblioteca: Conxi Quintana
 • bústia genèrica: biblioteca@angles.cat

Policia local

 • Càrrec electe responsable: Àstrid Desset (Alcaldessa) | adesset@angles.cat
 • Cap d’àrea: Joan Antoni Bohorquez (Sergent i Cap de policia) cappl@angles.cat
 • bústia genèrica: policia@angles.cat

Obres i Serveis

 • Càrrec electe responsable: Jordi Blanquez (Regidor d’obra pública, Brigada i Serveis Municipals) | jblanquez@angles.cat
 • Cap d’àrea tècnic paleteria: Clara Simon (Aparelladora) | csimon@angles.cat
 • Cap d’àrea tècnic electricitat: Xavier Serra (Enginyer) | xserra@angles.cat
 • bústia genèrica: info@angles.cat