Organigrama de l’ens

.

ÀREES: REPSONSABLES I DADES DE CONTACTE.

.

Secretaria i registre civil

 • Càrrec electe responsable: Jordi Pibernat i Casas (Alcalde) | jpibernat@angles.cat
 • Cap d’àrea tècnic: Sandra Pinos (Secretària) | secretaria@angles.cat
 • Registre d’entrada: Míriam Díaz | mdiaz@angles.cat
 • Registre Civil: Maria José Silva | mariajose@angles.cat
 • Subvencions: Paula Ferrer | pferrer@angles.cat
 • Padró d’habitants: Maria José Silva | mariajose@angles.cat
 • Recursos Humans, Responsabilitat patrimonial i suport secretaria: Anna Fauchs | afauchs@angles.cat
 • Tècnic de Contractació i Suport Secretaria: David Rojas | drojas@angles.cat
 • Cessió d’espais: Mireia Font | mfont@angles.cat
 • Actes d’òrgans col·legiats i Agenda Alcaldia: Anna Fauchs | afauchs@angles.cat

.

Patrimoni, Intervenció i tresoreria: 

 • Càrrec electe responsable: David Bohigas (Regidor d’hisenda i patrimoni) | dbohigas@angles.cat
 • Cap d’àrea tècnic: Leonor Martínez Lacambra (Interventora) | lmartinez@angles.cat
 • Tresoreria: Anna Puig (Tresorera)  |  apuig@angles.cat
 • Auxiliar de Tresoreria: Sandra Vila |  svila@angles.cat
 • Tècnica Intervenció i Control intern: Nerea Rosa Aparicio | naparicio@angles.cat
 • Auxiliar d’Intervenció: Yolanda Torramilans |  ytorramilans@angles.cat

.

Urbanisme i serveis tècnics

 • Càrrec electe responsable: Albert Roura (Regidor d’urbanisme i obres i serveis) | aroura@angles.cat
 • Cap d’àrea tècnic: Eugènia Iglesias (TAG) | eiglesias@angles.cat
 • Arquitecte: Elisabet Pascual |  epascual@angles.cat
 • Aparelladora: Montse Allué  | mallue@angles.cat
 • Enginyeria i activitats: Xevi Serra | activitats@angles.cat
 • Administrativa d’urbanisme: Laura Planella | lplanella@angles.cat
 • Administrativa de Patrimoni: Farners Güell | fguell@angles.cat

.

Joventut 

 • Càrrec electe responsable: Neus Moragas (Regidora de Benestar Social, Sanitat, Salut i Serveis a les Persones) | nmoragas@angles.cat
 • Cap d’àrea tècnic: Sandra Pinos (Secretària) | secretaria@angles.cat
 • Tanit Baldiz (tècnica de joventut del Consell Comarcal) | tbaldiz@selva.cat

.

Administració electrònica i Govern Obert

 • Càrrec electe responsable: Jordi Pibernat i Casas (Alcalde) | jpibernat@angles.cat
 • Cap d’àrea tècnic: Sandra Pinos (Secretària) | secretaria@angles.cat
 • Responsable Informàtic: Albano Sanchez-Ossorio | albano@asartec.com

.

Arxiu històric i Cultura

 • Càrrec electe responsable: Neus Ros ( Regidora de Cultura, Festes tradicionals, promoció i organització d’esdeveniments i fires)
 • Cap d’àrea tècnic: Sandra Pinos (Secretària) | secretaria@angles.cat
 • Gestió cultural, Documentació i arxiu: Marta Cuesta |arxiuhistoric@angles.cat
 • Gestió administrativa de fires i festes: Paula Ferrer | pferrer@angles.cat

.

Turisme i Promoció econòmica

 • Càrrec electe responsable: Albert Roura (Regidor de turisme i Promoció econòmica) | aroura@angles.cat

.

Fires:

 • Càrrec electe responsable: Neus Ros ( Regidora de Cultura, Festes tradicionals, promoció i organització d’esdeveniments i fires) | nros@angles.cat
 • Gestió fires: Paula Ferrer | pferrer@angles.cat
 • Auxiliar de Fires i Mercats: Miquel Tolosa | mtolosa@angles.cat

.

Serveis socials (Servei prestat en conveni amb el Consell Comarcal)

 • Càrrec electe responsable: Neus Moragas (Regidora de Benestar Social, Sanitat, Salut i Serveis a les Persones)
 • Cap d’àrea tècnic: Sandra Pinos (Secretària) | secretaria@angles.cat
 • Treballadora Social: Isabel burjalance | iburjalance@selva.cat
 • Assistent Social: Judith Pagespetit | jpagespetit@selva.cat
 • Auxiliar de Serveis Socials: Mireia Font | mfont@angles.cat

.

Esports/ Piscina/ Pavelló municipal

 • Càrrec electe responsable: Joan Valencia (Regidor d’Entitats i Instal·lacions Esportives) | jvalencia@angles.cat
 • bústia genèrica: piscina@angles.cat
 • Auxiliar d’Instal·lacions Esportives: Cristina Sardiña | csardina@angles.cat

.

Biblioteca

 • Càrrec electe responsable: Neus Ros ( Regidora de Cultura, Festes tradicionals, promoció i organització d’esdeveniments i fires) | nros@angles.cat
 • Cap d’àrea: Geòrgia Linares (Directora) glinares@angles.cat
 • Auxiliar de biblioteca: Maribel Herrera
 • Auxiliar de biblioteca: Conxi Quintana
 • bústia genèrica: biblioteca@angles.cat

.

Policia local

 • Càrrec electe responsable: Esteve Trias ( Regidor de Seguretat Ciutadana, Comunicació i Protocol) | etrias@angles.cat.
 • Cap d’àrea: Joan Antoni Bohorquez (Sergent i Cap de policia) cappl@angles.cat
 • bústia genèrica: policia@angles.cat

.

Obres i Serveis

 • Càrrec electe responsable: Jordi Blanquez (Regidor d’obres i serveis) | jblanquez@angles.cat
 • Cap d’àrea tècnic paleteria: Montse Allué  | mallue@angles.cat
 • Cap d’àrea tècnic electricitat: Xavier Serra (Enginyer) | xserra@angles.cat
 • bústia genèrica: info@angles.cat