Representació en organismes

Serveis Territorials d’Ensenyament

 • Representant: Jordi Pibernat Casas
  • Comissió de Garanties d’admissió primària
  • Comissió Escolar

Centre de Dia Molí de Cuc

 • Representant:Neus Moragas Fontané
  • Consell de participació

Consorci del Ter

 • Representant: Rosa Torns Vila
  • Membre de l’Assemblea General

Fons Català de Cooperació al Desenvolupament

 • Interlocutora: Neus Moragas Fontané

Consorci Vies Verdes de Girona

 • Representant: Albert Roura Ferrer

Departament Governació -Administració Local

 • Interlocutors: Alcalde, dos regidors, un tècnic i secretari de la corporació.
 • Àstrid Desset Desset
 • Albert Roura Ferrer
 • David Bohigas Vilalta
  • Comissió municipal de delimitació
  • Comissió Cadastre

Associació de Turisme de la Selva

 • Representant: Albert Roura Ferrer

Federació de Municipis de Catalunya

 • Representant: Àstrid Desset Desset – David Bohigas Vilalta (suplent)

Associació Catalana de Municipis

 • Representant: Àstrid Desset Desset – David Bohigas Vilalta (suplent)

Consorci Mediambiental de la Selva

 • Representant: Rosa Torns Vila

LOCALRET

 • Representant: Àstrid Desset Desset

Associació de Defensa Forestal de la Selva (ADF)

 • Representant: Rosa Torns Vila