Cartipàs

Publicacions i documentació oficials sobre el cartipàs 2015-2019

Equip de Govern

Jordi Pibernat Casas (Junts x Cat) Alcalde [Informació completa]

Gerència i gabinet d’alcaldia, Relacions institucionals, Recursos Humans i Coordinació d’Àrees, Govern Obert i Administració electrònica, Educació i Formació.

jpibernat@angles.cat

Rosa Torns (Junts x Cat) 1ra Tinent d’Alcalde [Informació completa]

Medi Ambient, Parcs i jardins, Neteja viària i d’espais públics

rtorns@angles.cat

Albert Roura Ferrer (Junts x Cat) 2n Tinent d’Alcalde [Informació completa]

Urbanisme i territori, Promoció econòmica, Promoció turística i Gestió de xarxes socials i web de turisme.

aroura@angles.cat

Esteve Trias Caparrós (Junts x Cat) Regidor [Informació completa]

Seguretat Ciutadana, Comunicació i Protocol

etrias@angles.cat

David Bohigas Vilalta (Junts x Cat) Regidor [Informació completa]

Hisenda/Economia, Patrimoni.

dbohigas@angles.cat

Neus Moragas Fontané (Junts x Cat) Regidora [Informació completa]

Serveis i projectes socials, Sanitat i salubritat, Espais públics, Salut pública i Polítiques de Joventut, d’igualtat i habitatge.

nmoragas@angles.cat

Jordi Blanquez Berenguer (Junts x Cat) Regidor [Informació completa]

Obra pública, Brigada i Serveis Municipals

jblanquez@angles.cat

Neus Ros Vicente (Junts x Cat) Regidora [Informació completa]

Instal·lacions i activitats esportives, Promoció i organització de Fires

nros@angles.cat

Joan Valencia Palom (Junts x Cat) Regidor [Informació completa]

Entitats i Instal·lacions Esportives.

jvalencia@angles.cat