Retribucions càrrecs electes

Trobareu les quantitats atribuïdes als grups polítics a l’apartat de Grups Municipals

Als enllaços següents trobareu les dades de retribucions mensuals desglossades per regidor/a en format XLS:

⇒ Retribucions càrrecs electes 2021

 Retribucions càrrecs electes 2020

⇒ Retribucions càrrecs electes 2019

Retribucions càrrecs electes 2018

Despeses representació 2018

Retribucions carrecs electes 2017

⇒ Despeses de representació 2017

⇒ Retribucions càrrecs electes 2016

⇒ Despeses de representació 2016/2015

⇒ Retribucions càrrecs electes 2015

Retribucions als regidors del mandat 19-23 amb dedicació parcial:

  • Àstrid Desset Desset, alcaldessa de la corporació, exerceix el seu càrrec amb dedicació del 100% i unes retribucions de 21.904,92€ bruts anuals.
  • Rosa Torns Vila, segona tinent d’alcalde de la corporació, exerceix el seu càrrec amb dedicació parcial, amb una dedicació mínima de 20 hores setmanals i unes retribucions de 7.800 € bruts anuals.
  • David Bohigas Vilalta, regidor de la corporació exerceix el seu càrrec amb dedicació parcial, amb una dedicació mínima de 10 hores setmanals i unes retribucions de 6.000 € bruts anuals.
  • Esteve Trias Caparrós, regidor de la corporació exerceix el seu càrrec amb dedicació parcial, amb una dedicació mínima de 10 hores setmanals i unes retribucions de 6.000 € bruts anuals.
  • Neus Moragas Fontané, regidora de la corporació exerceix el seu càrrec amb dedicació parcial, amb una dedicació mínima de 10 hores setmanals i unes retribucions de 6.000 € bruts anuals.
  • Jordi Blanquez Berenguer, regidor de la corporació exerceix el seu càrrec amb dedicació parcial, amb una dedicació mínima de 20 hores setmanals i unes retribucions de 7.800 € bruts anuals.
  • Neus Ros Vicente, regidora de la corporació exerceix el seu càrrec amb dedicació parcial, amb una dedicació mínima de 10 hores setmanals i unes retribucions de 6.000 € bruts anuals.

Retribucions als regidors del mandat 19-23 amb règim de retribució per assistències

Els membres de la corporació que no tenen dedicació exclusiva ni dedicació parcial cobraran segons el règim d’indemnitzacions en concepte d’assistències per la concurrència efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats de la corporació de què formin part establert en la base 47 de les Bases d’Execució del Pressupost. Quadre resum de retribucions per assistències (només regidors sense dedicació parcial):

Assignacions per assistència 2019
€ (bruts)
Juntes Govern (A) 360
Comissions Especial de Comptes (C) 60
Comissions informatives (D) 30
Plens (E) 60
Darrera actualització: 12 de gener de 2020