Alcaldia

L’Òrgan d’Alcaldia de la legislatura 2019-2023 l’ostenta el sr. Jordi Pibernat i Casas

Aquesta àrea coordina i lidera el desenvolupament de les actuacions de l’Ajuntament al municipi.

Competències:

  • Gerència i gabinet d’alcaldia
  • Relacions institucionals i Protocol
  • Seguretat ciutadana
  • Coordinació d’àrees
  • Coordinació dels empleats públics
  • Servei de Gestió Documental, Arxius i Publicacions
  • Ordenances municipals
  • Govern Obert (transparència, participació ciutadana i col·laboració)
  • Administració electrònica

Agenda d’Alcaldia:

L’agenda institucional d’Alcaldia es pot consultar al següent enllaç.

Per demanar hora amb l’alcaldessa, contactar amb

Perfil i trajectòria:

El perfil i trajectòria professional de l’alcalde i de la resta de càrrecs electes del consistori es poden consultar al següent enllaç.

Retribucions:

Les retribucions de l’alcalde i de la resta de càrrecs electes es poden consultar al següent enllaç.

Declaració de béns:

Enllaç a la declaració de béns de l’alcalde: Declaració de Bens

Règim de compatibilitats/incompatibilitats:

Podeu consultar les resolucions relatives a compatibilitats de l’alcaldessa i altres càrrecs al següent enllaç .

Fitxa completa de l’Alcalde