Comissió Especial de Comptes

President: David Bohigas Vilalta

Suplent: Àstrid Desset i Desset

Vocals:

Titular: Jordi Pibernat Casas

Suplent: Albert Roura Ferrer

Titular: Rosa Torns Vila

Suplent: Neus Moragas Fontané

Dos membres representants del grup polític municipal PAU:

Titular: Esteve Callís Prat

Suplent: Antoni Ruiz Palma

Titular: Pere Espinet Coll

Suplent: Imma Jimenez Pla