Comissió Informativa Permanent

Les comissions informatives permanents celebren sessió ordinària cada dos mesos, el dijous anterior a la celebració del ple ordinari, a les 20.00 hores.

Presidència: Jordi Pibernat Casas

Suplent: Rosa Torns Vila

Vocals:

Titular: David Bohigas Vilata

Suplent: Albert Roura Ferrer

.

Dos membres representants del grup polític municipal PAU:

Titular: Pere Espinet Coll

Suplent: Imma Jimenez Pla

Titular: Esteve Callís Prat

Suplent: Antoni Ruiz Palma