Junta de Govern Local

COMPOSICIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

Membres de la Junta de Govern Local nomenats al Ple:

  • Sr. Jordi Pibernat i Casas (Junts x Anglès), Alcalde
  • Sra. Rosa Torns Vila (Junts x Anglès), 1a Tinent d’Alcalde
  • Sr. Albert Roura Ferrer (Junts x Anglès), 2n tinent d’Alcalde
  • Sr. Esteve Trias Caparrós (Junts x Anglès), 3r Tinent d’Alcalde

.

♦ Calendari / Periodicitat de sessions ordinàries: les sessions no són públiques i es duen a terme el primer i tercer dijous de cada mes.

.

♦ Competències de la Junta de Govern:

La Junta de Govern Local és un òrgan col·legiat necessari que, sota la presidència de l’alcaldessa, està integrat per un nombre de regidors i regidores no superior al terç del nombre legal dels membres corporatius. Aquests membres són nomenats i separats lliurement per l’alcaldessa. La Junta de Govern Local assisteix a l’alcaldessa en l’exercici de les seves atribucions, i executa les atribucions que l’Alcaldia o el Ple, de forma expressa li deleguin i les que, directament, li atribueixin les lleis estatals o autonòmiques.

.

ACTES DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

2022


2021

Acta JGL 1 de 14-01-2021

Acta JGL 2 de 21-01-2021

Acta JGL 3 de 04-02-2021

Acta JGL 4 de 18-02-2021

Acta JGL 5 de 04-03-2021

Acta JGL 6 de 18-03-2021

Acta JGL 7 de 08-04-2021

Acta JGL 8 de 22-04-2021

JGL num 10 de 20 de maig de 2021

JGL num 11 de 03 de juny de 2021

JGL num 12 de 17 de juny de 2021

JGL num 13 d’ 01 de juliol de 2021

JGL num 14 de 15 de juliol de 2021

JGL num 15 de 5 agost de 2021

JGL num 16 de 19 agost de 2021

JGL num 18 de 16 de setembre de 2021

JGL num 19 de 07 d’octubre de 2021

JGL num 20 de 21 d’octubre de 2021

JGL num 21 de 4 de novembre de 2021

JGL num 22 de 18 de novembre de 2021

JGL num 23 de 02 de desembre de 2021

JGL num 24 de 16 de desembre de 2021


2020

Acta JGL 1 de 09-01-2020

Acta JGL 2 de 23-01-2020

Acta JGL 3 de 06-02-2020

Acta JGL 4 de 18-02-2020

Acta JGL 5 de 05-03-2020

Acta JGL 6 de 07-05-2020

Acta JGL 7 de 12-05-2020

Acta JGL 8 de 13-05-2020

Acta JGL 9 de 21-05-2020

Acta JGL 10 de 04-06-2020

Acta JGL 11 de 18-06-2020

Acta JGL 12 de 02-07-2020

Acta JGL 13 de 16-07-2020

Acta JGL 14 de 06-08-2020

Acta JGL 15 de 20-08-2020

Acta JGL 16 de 03-09-2020

Acta JGL 17 de 09-09-2020

Acta JGL 18 de 17-09-2020

Acta JGL 19 de 01-10-2020

Acta JGL 20 de 15-10-2020

Acta JGL 21 de 05-11-2020

Acta JGL 22 de 19-11-2020

Acta JGL 23 de 03-12-2020

Acta JGL 24 de 17-12-2020

Acta JGL 25 de 22-12-2020

2019

Acta JGL 1 de 10-01-2019

Acta JGL 2 de 17-01-2019

Acta JGL 3 de 07-02-2019

Acta JGL 4 de 28-02-2019

Acta JGL 5 de 07-03-2019

Acta JGL 6 de 21-03-2019

Acta JGL 7 de 02-04-2019

Acta JGL 8 de 08-04-2019

Acta JGL 9 de 30-04-2019

Acta JGL 10 de 16-05-2019

Acta JGL 11 de 23-05-2019

Acta JGL 12 de 12-06-2019

Acta JGL 13 de 12-06-2019

Acta JGL 14 de 04-07-2019

Acta JGL 15 de 25-07-2019

Acta JGL 16 de 08-08-2019

Acta JGL 17 de 22-08-2019

Acta JGL 18 de 05-09-2019

Acta JGL 19 de 19-09-2019

Acta JGL 20 de 03-10-2019

Acta JGL 21 de 17-10-2019

Acta JGL 22 de 07-11-2019

Acta JGL 23 de 21-11-2019

Acta JGL 24 de 05-12-2019

Acta JGL 25 de 19-12-2019

Acta JGL 26 de 27-12-2019

2018

Acta 1 JGL 04-01-2018

Acta 2 JGL 18-01-2018

Acta 3 JGL 30-01-2018

Acta 4 JGL 15-02-2018

Acta 5 JGL 27-02-2018

Acta 6 JGL 15-03-2018

Acta 7 JGL 05-04-2018

Acta 8 JGL 19-04-2018

Acta 9 JGL 03-05-2018

Acta 10 JGL 17-05-2018

Acta 11 JGL 07.06.2018

Acta 12 JGL 21-06-2018

Acta 13 JGL 28-06-2018

Acta 14 JGL 05-07-2018

Acta 15 JGL 19-07-2018

Acta 16 JGL 31-07-2018

Acta 17 JGL 16-08-2018

Acta 18 JGL 23-08-2018

Acta 19 JGL 06-09-2018

Acta 21 JGL 04-10-2018

Acta 22 JGL 18-10-2018

Acta 23 JGL 06-11-2018

Acta 24 JGL 22-11-2018

Acta 25 JGL 04-12-2018

Acta 26 JGL 18-12-2018

Acta 27 JGL 27-12-2018

2017

Acta 01 jg 12.01.2017

Acta 02 jg 19.01.2017

Acta 03 jg 31.01.2017

Acta 04 jg 16.02.2017

Acta 05 jg 02.03.2017

Acta 06 jg 16.03.2017

Acta 07 jg 06.04.2017

Acta 08 jg 20.04.2017

Acta 09 jg 04.05.2017

Acta 10 jg 18.05.2017

Acta 11 jg 01.06.2017

Acta 12 jg 15.06.2017

Acta 13 jg 06.07.2017

Acta 14 jg 20.07.2017

Acta 15 jg 07.08.2017

Acta 16 jg 24.08.2017

Acta 17 jg 07.09.2017

Acta 18 jg 21.09.2017

Acta 19 jg 05.10.2017

Acta 20 jg 19.10.2017

Acta 21 jg 02.11.2017

Acta 22 jg 09.11.2017

Acta 23 jg 16.11.2017

Acta 24 jg 28.11.2017

Acta 25 jg 20.12.2017