Oferta Pública d’Ocupació

Oferta publica d’Ocupació 2021

Oferta Pública d’Ocupació 2020

Oferta Pública d’Ocupació 2019

Oferta Pública d’Ocupació 2018

Modificació de l’Oferta Pública d’Ocupació per l’estabilització per l’any 2021

Modificació de l’Oferta Pública d’Ocupació any 2019

Oferta Pública d’Ocupació 2022

Modificació de l’Oferta Pública d’Ocupació per l’any 2019

També pots consultar les convocatòries en curs de places de treball incloent les bases generals dels processos selectius i els resultats finals del procés ⇒ Convocatòries