Albert Roura Ferrer

Lloc de naixement: La Cellera

Data de naixement: 19-09-1978

Càrrec: 2n Tinent d’Alcalde.

Àrea: Urbanisme i territori, Promoció econòmica, Promoció turística. Gestió de xarxes socials i web de turisme.

Partit polític: Junts per Anglès.

Portaveu: No

Membre de Junta de Govern:

Membre de Comissions Informatives: No

Correu electrònic: aroura@angles.cat

Xarxes socials: Instagram:@alvertroura

Biografia/Perfil:

Tècnic Superior desenvolupament i aplicació de projectes de construcció (2002)

Tècnic Superior realització i plans d’obres (2009)

Currículum/Trajectòria professional:

He treballat en diferents despatxos d’arquitectura i també he col·laborat en tasques relacionades amb la topografia i l’enginyeria agrònoma. He treballat al servei tècnic de l’Ajuntament de Banyoles i del Consell Comarcal del Pla de l’Estany, i des de fa 5 anys porto les tasques relacionades amb els sistemes d’informació geogràfica (SIG) i l’actualització i gestió cadastral.

Tipus Càrrec

Retribució anual bruta: 9360 € (quantitat màxima percebuda per assistències a òrgans de govern)
[Consulta el full de càlcul de retribucions mes a mes dels electes de la corporació]

Activitats i Bens: dec_activitats_bens_aroura