Imma Jiménez Pla

ijimenezLloc de naixement:

Data de naixement

Càrrec: Regidora

Àrea: Oposició

Partit polític: Per Anglès Units

Portaveu: No

Membre de Junta de Govern: No

Membre de Comissions Informatives: No

Correu electrònic: ijimenez@angles.cat

Biografia/Currículum:

Administrativa

Tipus Càrrec: electe

Retribució anual bruta: 826,20 € (retribució per assistències a òrgans col·legiats)

Activitats i Béns: dec_activitats_bens_ijimenez