Jordi Blanquez Berenguer

Jordi BlanquezLloc de naixement: Anglès

Data de naixement: 20-01-1974

Càrrec: Regidor

Àrea: Obres i Serveis

Partit polític: Junts per Anglès

Portaveu: No

Membre de Junta de Govern: No

Membre de Comissions Informatives: No

Correu electrònic: jblanquez@angles.cat

Xarxes socials: Twitter, Facebook, Instagram

Currículum/Trajectòria professional:

Treballador en una empresa de conservació i manteniment d’infraestructures.

Tipus Càrrec: electe

Retribució anual bruta: 7800 € (amb dedicació parcial)
[Consulta el full de càlcul de retribucions mes a mes dels electes de la corporació]

Activitats i Béns: dec_activitats_bens_jblanquez