Neus Ros Vicente

Lloc de naixement: Barcelona

Data de naixement: 30-08-1968

Càrrec: Regidora

Àrea: Cultura, Festes Tradicionals, promoció i organització d’esdeveniments i fires

Partit polític: Junts per Anglès

Portaveu: No

Membre de Junta de Govern:

Membre de Comissions Informatives:

Correu electrònic: nros@angles.cat

Xarxes socials: Facebook

Biografia/Perfil:

Visc a Anglès de de fa més de 30 anys estic casada i tinc dos fills. Estudis fins a FP1. He estat vinculada a la Creu Roja , Floricel, Futbol base d’Anglès i vaig ser Presidenta de l’Ampa de l’escola Pompeu Fabra  on els meus fills han cursat els seus estudis.

Currículum/Trajectòria professional:

  • 17 anys a Levi’s Strauss de Bonmati com a operaria.
  • 12 anys a Imperia Foie Gras de Riudellots de la Selva (operaria de producció i expedició de comandes)
  • Actualment treballa a Hipra (operària)

Tipus Càrrec: electe

Retribució anual bruta: 6000 € (amb dedicació parcial)
[Consulta el full de càlcul de retribucions mes a mes dels electes de la corporació]

Activitats i Béns: dec_activitats_bens_nros