Pere Espinet Coll

Pere Espinet CollLloc de naixement: Cornellà del Terri

Data de naixement: 11/04/1952

Càrrec: Regidor

Àrea: Oposició

Partit polític: Per Anglès Units

Portaveu:

Membre de Junta de Govern: No

Membre de Comissions Informatives:

Correu electrònic: pespinet@angles.cat

Biografia/Currículum:

Professor d’Institut al Departament d’Ensenyament, Generalitat de Catalunya.

Tipus Càrrec: electe

Retribució anual bruta:  948,60 € (retribució per assistències a òrgans col·legiats)

Activitats i Béns: dec_activitats_bens_pespinet