Rosa Torns Vila

Lloc de naixement: Anglès

Data de naixement: 07-01-1966

Càrrec: 1ra Tinent d’Alcalde.

Àrea: Medi Ambient, Neteja, Parcs i Jardins

Partit polític: Junts per Anglès.

Portaveu: No

Membre de Junta de Govern:

Membre de Comissions Informatives: Suplent

Correu electrònic: rtorns@angles.cat

Xarxes socials: no

Biografia/Perfil:

Nascuda a Anglès el dia 1 de gener del 1966. Casada i mare de dos fills. Estudis secundaris fins a C.O.U. Col·laboro amb la Bambolina, i Amics de Santa Bàrbara i he tingut una llarga trajectòria a Minyons escoltes d’Anglès dels 7 anys fins als 23 arribant a ser-ne CAP. També vaig estar uns anys a l’AMPA del Pompeu Fabra on han estat escolaritzats els meus fills.

Currículum/Trajectòria professional:

Vaig començar a treballar l’any 1987 al departament de informàtica de CASADEMONT SA, on vaig estar-hi durant 19 anys.

L’any 2006 em van canviar de departament passant a ser la cap d’Administració Comercial.

L’any 2016 vaig passar al departament d’atenció al Client, portant l’administració Comercial i algun client d’exportació.

Tipus Càrrec

Retribució anual bruta: 7.800 € (dedicació parcial)
[Consulta el full de càlcul de retribucions mes a mes dels electes de la corporació]

Activitatsi Bens: dec_activitats_bens_rtorns