Subvencions municipals per l’any 2022

SUBVENCIONS MUNICIPALS PER A L’ANY 2022

Aquestes subvencions tenen per finalitat estructurar i fixar els criteris i el procediment per a la concessió de subvencions de l’Ajuntament d’Anglès, que es destinaran a donar suport a activitats d’interès públic local que duen a terme les entitats que figuren inscrites al Registre d’Entitats Municipal de l’Ajuntament d’Anglès, en els àmbits del civisme, el consum responsable, la cultura, l’ensenyament, la igualtat de gènere, la infància, la joventut, la participació ciutadana, la salut pública i la promoció de l’esport base.

Bases específiques reguladores de la concessió de subvencions municipals  per a l’any 2022, a atorgar per concurrència competitiva, publicades al BOP de Girona número 109 de 8 de juny de 2022

Bases: https://ssl4.ddgi.cat/bopV1/pdf/2022/109/202210904990.pdf

SUBVENCIONS A ENTITATS 2022:

Termini per presentar les Subvencions a Entitats: Del 05/07/2022 al 25/07/2022 (15 dies hàbils)


SUBVENCIONS PER LLIBRES I MATERIAL ESCOLAR 2022:

Termini per presentar les Subvencions per llibres i material escolar: Del 05/07/2022 al 01/08/2022 (20 dies hàbils)


SUBVENCIONS CASALS ESTIU 2022:

Termini per presentar les Subvencions per Casals: Del 05/07/2022 al 01/08/2022 (20 dies hàbils)