Subvencions municipals per l’any 2023

SUBVENCIONS MUNICIPALS PER A L’ANY 2023

Aquestes subvencions tenen per finalitat estructurar i fixar els criteris i el procediment per a la concessió de subvencions de l’Ajuntament d’Anglès, que es destinaran a donar suport a activitats d’interès públic local que duen a terme les entitats que figuren inscrites al Registre d’Entitats Municipal de l’Ajuntament d’Anglès, en els àmbits del civisme, el consum responsable, la cultura, l’ensenyament, la igualtat de gènere, la infància, la joventut, la participació ciutadana, la salut pública i la promoció de l’esport base.

SUBVENCIONS A ENTITATS 2023:

Termini de presentació de sol·licituds per la convocatòria de subvencions a les entitats locals, 15 dies hàbils, a comptar des de l’endemà de la publicació al BOP. Del 12 de juny al 30 de juny de 2023 ambdós inclosos


SUBVENCIONS PER LLIBRES I MATERIAL ESCOLAR 2023:

Termini de presentació de sol·licituds per la convocatòria de material escolar, 20 dies hàbils, a comptar des de l’endemà de la publicació al BOP.

  • Del 12 de juny al 7 de juliol de 2023 ambdós inclosos

SUBVENCIONS CASALS ESTIU 2023:

Termini de presentació de sol·licituds per la convocatòria de subvencions al casal d’estiu, 20 dies hàbils, a comptar des de l’endemà de la publicació al BOP.

  • Del 12 de juny al 7 de juliol de 2023 ambdós inclosos