Subvencions municipals per l’any 2024

SUBVENCIONS MUNICIPALS PER A L’ANY 2024

Aquestes subvencions tenen per finalitat estructurar i fixar els criteris i el procediment per a la concessió de subvencions de l’Ajuntament d’Anglès, que es destinaran a donar suport a activitats d’interès públic local que duen a terme les entitats que figuren inscrites al Registre d’Entitats Municipal de l’Ajuntament d’Anglès, en els àmbits del civisme, el consum responsable, la cultura, l’ensenyament, la igualtat de gènere, la infància, la joventut, la participació ciutadana, la salut pública i la promoció de l’esport base.

SUBVENCIONS A ENTITATS 2024:


SUBVENCIÓ AJUTS PER PARTICIPAR EN CASALS D’ESTIU 2024