PECT Girona, Patrimoni Actiu

Inici del projecte de creació del Centre d’Interpretació i Museístic Burés gràcies al suport de la Generalitat amb fons europeus, la Diputació i el MNACTEC

L’Ajuntament d’Anglès ha resultat beneficiari d’una subvenció de 261.825,62.- € per executar un Projecte d’Especialització i Competitivitat Territorial (PECT) consistent en la creació d’un Centre d’Interpretació i Museístic que serà una extensió del Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya, amb finançament de fons europeus a través de la Generalitat, fons de la Diputació de Girona i la col·laboració del MNACTEC.

El projecte consistirà en la creació d’un Centre Museístic i d’Interpretació de la història i del territori de la Vall d’Anglès que actuarà també com a centre de visitants i punt de dinamització turística del territori.

El cost total previst ascendeix a 349.100,82.- €, dels quals la Generalitat n’assumeix el 50% (174.550,41.- €) amb fons FEDER, la Diputació de Girona el 25% (87.275,21.- €) i l’Ajuntament el restant 25% (87.275,21.- €). Per altra banda, des de l’any 2016, el MNACTEC ha estat donant suport tècnic amb fons propis a l’ajuntament pel que fa a l’assessorament museístic, la redacció de l’avantprojecte que ha permès obtenir el PECT i la redacció de memòries tècniques específiques.

Entre octubre i novembre de 2019 l’Ajuntament d’Anglès va treballar i presentar la proposta de projecte a la Diputació de Girona que coordinava en aquell moment els socis de la província que hi estaven interessats: la Universitat de Girona, el Consell Comarcal de l’Alt Empordà, els ajuntaments d’Amer, Anglès, Roses i Sant Joan de les Abadesses, la Unió Intersectorial d’Empresaris del Ripollès i l’associació GRETA.

El projecte global presentat es va anomenar “Girona, Patrimoni Actiu” i les actuacions a fer s’orienten a recuperar, protegir, conservar i valorar el patrimoni arquitectònic, cultural, històric i natural del territori a través de la generació de valor econòmic, social, cultural, turístic i de coneixement, amb un fort component innovador. L’abril de 2021 es va publicar la resolució i el passat 29 de juny es va presentar públicament el projecte al Parc Científic i Tecnològic de Girona.
Els objectius per a Anglès són crear una oferta cultural i turística única que permeti als visitants conèixer un llegat històric de més de 2.700 anys d’història en un sol espai patrimonial que integra des d’un jaciment arqueològic fins a una fàbrica tèxtil, permetent explicar la història europea a partir de l’aprofitament del medi amb l’explotació dels metalls, de la fusta i de l’aigua, des de la revolució neolítica, amb el ferro, fins a la industrial dels segles XIX-XX, amb l’energia hidràulica i el vapor (amb el Vapor de la Burés com a peça central).

El projecte museogràfic incorporarà elements tecnològics innovadors per assegurar l’accessibilitat universal als continguts i als espais visitables i promourà l’eco-innovació a partir de l’ús de materials i productes de proximitat, com l’ús de la fusta de la zona.

A més, es recuperarà la memòria històrica de l’antic pas de barca de llibant per creuar el Ter ubicat al costat de la Burés, ja que l’espai museïtzat inclourà una reproducció de l’antiga barca.

L’equipament actuarà també com a centre d’atenció i recepció dels visitants del municipi i promoció dels seus atractius (el barri antic, la via verda i el Ter, la ruta del Vescomptat de Cabrera, la ruta del ferro, etc).

En definitiva, el Centre Museístic i d’Interpretació Burés i el centre de visitants de la Vall d’Anglès s’integraran dins dels equipaments d’ús ciutadà ja en funcionament a la nau 3. Per tant, el projecte integra la vessant cultural i educativa de la seva museïtzació amb l’activitat social de la població a les mateixes instal·lacions, la preservació del patrimoni i la promoció turística.

El projecte es desglossa en les següents actuacions i tasques:

1)    Treballs previs i projecte. Inclou el conjunt d’actuacions prèvies i redacció de projectes executius necessaris.

  • Comissariat i direcció del projecte FEDER de la Burés. Servei d’assistència i consultoria per al desenvolupament estratègic i operatiu del projecte i la coordinació del procés executiu i d’implementació.
  • Sonorització i climatització de la Sala Polivalent. Espai d’ús social i dinamització cultural, artística i creativa i de formació, que ha d’actuar com a espai auxiliar i complementari al Centre d’Interpretació.
  •   Projecte executiu de la museografia i interiorisme per a l’adequació dels espais d’acollida i visita a la fàbrica.

2)    Creació i posada en funcionament del centre museístic i d’interpretació, espai museïtzat de la barca de llibant i centre de visitants de la vall.

  • Implantació de la museografia i interiorisme per a la creació d’un circuit de visita i obrir la fàbrica-museu al públic.
  • Fabricació de la reproducció de la barca de llibant i museïtzació de la sala.
  • Projecte de disseny executiu i de comunicació. Disseny de la identitat i imatge corporativa i de l’estratègia de promoció del territori.
  •   Posada en funcionament dels serveis: atenció turística i coordinació de l’equipament.

El projecte destaca per 3 elements concrets:

1)    Transferència de coneixement

Al Centre Museístic i d’Interpretació que es posarà en marxa a la Burés amb aquest PECT es transferirà coneixement mitjançant dues grans línies estratègiques: (i) la formació de joves, i (ii) la creació d’un banc de coneixement del tèxtil i de la fusta (les dues grans indústries de la Vall d’Anglès).

2)    Innovació

Les activitats formatives que es duran a terme en el marc del Centre Museístic i d’Interpretació tindran per objectiu generar noves idees de nous processos o productes derivats de la fusta i del tèxtil.

3)    Internacionalització

Comptem amb el suport del Museu de la Ciència i de la Tècnica, qui ens assessora a través de tècnics experts. Un cop posat en funcionament el Centre Museístic i d’Interpretació esdevindrem una extensió del MNACTEC, que és un museu amb projecció internacional que atreu visitants d’arreu.

Resultats:

Les actuacions esmentades anteriorment comportaran un important impacte social i econòmic, que es traduirà en:

1)    La revitalització d’una zona industrial en desús i la millora i dinamització de l’espai públic.

2)    L’aprofitament del patrimoni industrial per a usos polivalents per a la comunitat local.

3)    La valoració cultural i educativa i l’oferta turística d’un conjunt patrimonial i museístic que inclou l’entorn natural fluvial i la vall.

4)    El posicionament territorial i la internacionalització d’Anglès amb la participació de la Burés en la Xarxa MNACTEC, la Xatic i la Ruta Europea del Ferro.