Serveis Bàsics d’Atenció Social

Nom del servei: Serveis Bàsics d’Atenció Social

Regidoria responsable: Benestar Social, Salut i Sanitat

Àrea responsable: Benestar social

Forma de gestió: Per delegació al Consell Comarcal

DADES DE CONTACTE / COM ACCEDIR AL SERVEI

Ajuntament d’Anglès

Carrer d’Avall, 29-31, “Can Cendra”
Telf. 972748805/ 972420058 /
info @ angles.cat
Consell Comarcal de la Selva – Benestar Social
Carrer del Prat, 1, principal.
Santa Coloma de Farners
Telf. 872973003

QUÈ FEM?

Els Serveis Bàsics d’Atenció Social (SBAS) estan gestionats pel Consell Comarcal de la Selva i adscrits a l’Ajuntament d’Anglès. L’equip de l’SBAS està format per dos professionals, la Treballadora social i l’Educadora social. L’SBAS és el primer nivell d’atenció social a la població, implica promoure actuacions preventives, rehabilitadores de caràcter universal,projectes integradors i alhora oferir a totes les persones el suport necessari perquè s’apoderin i siguin autònomes en el desenvolupament del seu projecte de vid.

QUÈ OFERIM?

1.Atenció individual i familiar:

Oferir informació, orientació, assessorament i treball social comunitari.
Atenció centrada en la persona i la seva interacció familiar i comunitària.
Informar i ajudar en la gestió dels tràmits, recursos i prestacions socials a les persones ateses.
Detectar, acollir, intervenir i elaborar un pla de treball i seguiment a les persones i famílies ateses.
Treballar des de la prevenció, detecció i tractament de necessitats socials i educatives.
Atendre a les necessitats socials més immediates, generals i bàsiques de les persones, famílies i grups.
Tramitació d’ajuts municipals, comarcals i autonòmics.
Dissenyar programes d’actuacions socials i cooperar amb els altres serveis de la xarxa de benestar.
Promoure actuacions que contribueixin en la prevenció de les problemàtiques socials i a la reinserció i integració de les persones i famílies en situació de risc social o exclusió.
Coordinació amb els diferents agents professionals i càrrecs polítics que treballen en el territori.
2.Atenció a la gent gran i a la dependència:
Informació, orientació i suport a les persones grans i/o dependents i a les famílies.
Informar i assessorar sobre recursos i serveis.
Articular recursos i serveis que ajudin a millorar i pal·liar necessitats d’atenció de les persones grans i/o dependents,afavorint la recuperació i el manteniment de l’autonomia personal i social.
Detecció i prevenció de situacions de risc socials o exclusió.
Prevenir situacions de crisi familiar provocades per sobrecarrega del cuidador/a i/o dependència del familiar.
Tramitació del servei de teleassistència.
Gestions del reconeixement i revisió de discapacitat i llei de dependència.
Assignació de recursos/serveis o prestacions en cada cas a les persones amb dependència a partir del Programa Individual d’Atenció, segons la situació personal, l’entorn familiar i la disponibilitat de serveis.
3.Atenció a les persones amb discapacitat:
Proporcionar informació i orientació a les persones amb discapacitat i a les famílies en relació als drets, serveis, prestacions i mesures d’accions regulades per la normativa estatal i autonòmica.
Assessorar en la gestió dels tràmits oportuns.
Derivació i coordinació amb serveis, entitats i fundacions que treballen per promoure en igualtat de condicions a totes les persones amb discapacitat.
4.Atenció a les dones:
Oferir informació, orientació i assessorament a les dones en relació als drets, servei, prestacions en l’àmbit social, personal, familiar,etc.
Prevenir i detectar les violències contra les dones i establir els mecanismes d’informació i derivació als serveis i recursos especialitzats.
Contribuir a l’apoderament de les dones i a la sensibilització social.

A QUI ENS ADRECEM?

A tota la població.

 

PREU: Gratuit.