Anuncis – BOP

Exercici: 2024 Bop: 31-0 Edicte: 1045 AJUNTAMENT D'ANGLÈS - Nomenament d'una funcionària de carrera (Exp. X2023001270)
Exercici: 2024 Bop: 30-0 Edicte: 955 AJUNTAMENT D'ANGLÈS - Aprovacio inicial de les bases per a la concessió d'ajuts per participar en casals d'estiu 2024
Exercici: 2024 Bop: 30-0 Edicte: 952 AJUNTAMENT D'ANGLÈS - Aprovació inicial de les bases reguladores de la concessió d'ajuts per a l'adquisició de llibres i material didàctic complementari pel curs escolar 2024-2025
Exercici: 2024 Bop: 29-0 Edicte: 922 AJUNTAMENT D'ANGLÈS - Aprovació definitiva del Pla especial urbanístic d'assignació d'usos de la comissaria de policia
Exercici: 2024 Bop: 19-0 Edicte: 424 AJUNTAMENT D'ANGLÈS - Aprovació definitiva del Reglament de l'skatepark
Exercici: 2024 Bop: 19-0 Edicte: 422 AJUNTAMENT D'ANGLÈS - Aprovació definitiva del Reglament del servei de les piscines municipals d'Anglès
Exercici: 2024 Bop: 12-0 Edicte: 141 AJUNTAMENT D'ANGLÈS - Contractació de personal laboral temporal per a la llar d'infants municipal
Exercici: 2024 Bop: 5-0 Edicte: 11363 AJUNTAMENT D'ANGLÈS - Aprovació definitiva de l'inventari de camins municipals
Exercici: 2024 Bop: 1-0 Edicte: 11303 AJUNTAMENT D'ANGLÈS - Aprovació de les bases i la convocatoria per a la provisió d'un encarregat primera d'obra i servei
Exercici: 2024 Bop: 1-0 Edicte: 11263 AJUNTAMENT D'ANGLÈS - Aprovació de les bases i la convocatoria, promoció interna, d'una plaça de recepcionista
Exercici: 2023 Bop: 245-0 Edicte: 11005 AJUNTAMENT D'ANGLÈS - Aprovació definitiva de la modificació de les ordenances fiscals 2024
Exercici: 2023 Bop: 244-0 Edicte: 11077 AJUNTAMENT D'ANGLÈS - Aprovació de la modificació de l'oferta publica 2020
Exercici: 2023 Bop: 244-0 Edicte: 10951 AJUNTAMENT D'ANGLÈS - Aprovació definitiva del pressupost general, les bases d'execució i la plantilla de personal per a l'exercici 2024
Exercici: 2023 Bop: 242-0 Edicte: 10932 AJUNTAMENT D'ANGLÈS - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 33/2023
Exercici: 2023 Bop: 237-0 Edicte: 10442 CONSELL COMARCAL DE LA SELVA - Aprovació dels convenis de col·laboració entre el Consell Comarcal de la Selva i l'ACA, per a la redacció dels "Estudis per la localització i desconnexió de les aigües blanques del sistema de sanejament" de diversos municipis de la comarca de la Selva. Expedients: 2023/00012379D-Nucli Mas Altaba-TM Maçanet de la Selva-CV: 23000486 2023/00012378P-Nucli la Goba- -TM Vidreres- -CV: 23000487 2023/00012377F-Municipi d'Anglès- -CV: 23000488 2023/00012376Y-Municipi de Caldes de Malavella -CV: 23000489
Exercici: 2023 Bop: 226-0 Edicte: 10038 AJUNTAMENT D'ANGLÈS - Informació pública de l'expedient per al canvi de la forma de gestió del Centre de Dia "El Molí de Cuc" d'Anglès
Exercici: 2023 Bop: 225-0 Edicte: 9983 AJUNTAMENT D'ANGLÈS - Aprovació inicial del pressupost general, les bases d'execució i la plantilla de personal per a l'exercici 2024
Exercici: 2023 Bop: 225-0 Edicte: 9980 AJUNTAMENT D'ANGLÈS - Aprovació inicial de la modificació de crèdit 33/2023 del pressupost de l'Ajuntament d'Anglès 2023
Exercici: 2023 Bop: 224-0 Edicte: 9742 AJUNTAMENT D'ANGLÈS - Aprovació de les bases reguladores del mercat i obertura de convocatòria per a l'atorgament de llicències
Exercici: 2023 Bop: 224-0 Edicte: 9736 AJUNTAMENT D'ANGLÈS - Aprovació inicial del Pla especial urbanístic d'assignació d'usos de la comissaria de policia