Anuncis – BOP

Exercici: 2024 Bop: 138-0 Edicte: 6167 CONSELL COMARCAL DE LA SELVA - Aprovació dels Plans de gestió de les deixalleries del municipi d'Anglès i del municipi d'Osor per a l'any 2024
Exercici: 2024 Bop: 137-0 Edicte: 6138 AJUNTAMENT D'ANGLÈS - Aprovació definitiva del projecte de reparació de la reforma estructural del sostre del menjador de l'Escola Pompeu Fabra d'Anglès
Exercici: 2024 Bop: 135-0 Edicte: 6148 AJUNTAMENT D'ANGLÈS - Aprovació definitiva del Reglament sobre l'ús i funcionament del pavelló municipal d'esports d'Anglès
Exercici: 2024 Bop: 134-0 Edicte: 5999 AJUNTAMENT D'ANGLÈS - Aprovació definitiva dels expedients de modificació de crèdit 18/2024, 20/20224 i 21/2024
Exercici: 2024 Bop: 132-0 Edicte: 5887 AJUNTAMENT DE RIUDELLOTS DE LA SELVA - Aprovació definitiva del projecte executiu per a la instal·lació de refrigeració i ventilació a les aules de primària, infantil, d'anglès i la biblioteca del CEIP de Riudellots de la Selva
Exercici: 2024 Bop: 131-0 Edicte: 5971 AJUNTAMENT D'ANGLÈS - Extracte del decret de l'Ajuntament d'Anglès de 25 de juny de 2024, de convocatòria d'ajuts per a l'adquisició de llibres i material didàctic per al curs 2024/25 (Convocatòria BDNS 772355)
Exercici: 2024 Bop: 124-0 Edicte: 5455 AJUNTAMENT D'ANGLÈS - Modificació de la Relació de llocs de treball (Exp. X2024001204)
Exercici: 2024 Bop: 116-0 Edicte: 5226 AJUNTAMENT D'ANGLÈS - Aprovació de les bases reguladores i la convocatòria que regiran el procés selectiu per la creació d'una borsa de treball per a la cobertura temporal de places de peó de la brigada municipal d'Anglès
Exercici: 2024 Bop: 114-0 Edicte: 4964 AJUNTAMENT D'ANGLÈS - Aprovació inicial del Pla d'inspeccions d'obres i activitats de l'Ajuntament d'Anglès 2024-2027
Exercici: 2024 Bop: 112-0 Edicte: 4874 CONSELL COMARCAL DE LA SELVA - Aprovació del conveni entre el Consell Comarcal de la Selva i l'Ajuntament d'Anglès de formalització de l'encàrrec de gestió per a l'assistència i assessorament puntual en arquitectura i urbanisme
Exercici: 2024 Bop: 110-0 Edicte: 4738 AJUNTAMENT D'ANGLÈS - Aprovació inicial dels expedients de modificació de crèdit 18/2024, 20/2024 i 21/2024
Exercici: 2024 Bop: 106-0 Edicte: 4542 AJUNTAMENT D'ANGLÈS - Aprovació inicial del "Projecte bàsic i executiu de reforma estructural del sostre del menjador de l'Escola Pompeu Fabra"
Exercici: 2024 Bop: 103-0 Edicte: 4541 AJUNTAMENT D'ANGLÈS - Extracte de la resolució de l'Ajuntament d'Anglès de 21 de maig de 2024, de convocatòria d'ajuts a famílies per a casals d'estiu del municipi, any 2024 (Convocatòria BDNS 762746)
Exercici: 2024 Bop: 98-0 Edicte: 4328 AJUNTAMENT D'ANGLÈS - Extracte de la resolució de l'Ajuntament d'Anglès de 16 de maig de 2024, de convocatòria de subvencions destinades a entitats municipals per a l'any 2024 (Convocatòria BDNS 761664)
Exercici: 2024 Bop: 94-0 Edicte: 4140 AJUNTAMENT D'ANGLÈS - Aprovació definitiva de l'Ordenança municipal reguladora de les mesures aplicables a l'abastament d'aigua potable i als usos de l'aigua en situació de sequera al municipi d'Anglès
Exercici: 2024 Bop: 93-0 Edicte: 3991 AJUNTAMENT DE RIUDELLOTS DE LA SELVA - Aprovació inicial del Projecte executiu per a la instal·lació de refrigeració i ventilació a les aules de primària, infantil, d'anglès i biblioteca del CEIP de Riudellots de la Selva
Exercici: 2024 Bop: 92-0 Edicte: 4060 AJUNTAMENT D'ANGLÈS - Aprovació de la llista definitiva d'aspirants admesos i exclosos del procediment selectiu per cobrir una plaça d'arquitecte (grup A, subgrup A1) inclosa a l'oferta pública d'ocupació de l'exercici 2021
Exercici: 2024 Bop: 91-0 Edicte: 3880 AJUNTAMENT D'ANGLÈS - Aprovació definitiva de les bases reguladores de subvencions a entitats municipals 2024
Exercici: 2024 Bop: 88-0 Edicte: 3899 AJUNTAMENT D'ANGLÈS - Llista definitiva dels aspirants admesos i exclosos, convocatòria del tribunal i data de les proves del procés selectiu per cobrir una plaça de tècnic d'administració general subescala tècnica, grup A, subgrup A1, inclosa a l'oferta pública de l'exercici 2021 i la creació d'una borsa de reposició
Exercici: 2024 Bop: 85-0 Edicte: 3593 AJUNTAMENT D'ANGLÈS - Informació pública de la concessió d'una llicència ambiental