Pla de Mesures Antifrau

     1) Declaració Institucional de Lluita contra el Frau

     2) Codi Ètic i de Conducta dels Empleats Públics

     3) Relació de Banderes Vermelles

     4) Funcionament del Canal de Denúncies

     5) Procediment a seguir en casos de Conflictes d’Interessos

     6) Procediment a seguir en casos de Frau i Banderes Vermelles

     7) Enllaç al Formulari del Servei Nacional de Coordinació Antifrau per la comunicació de fraus o irregularitats que afectin fons europeus