Tràmits i gestions | e-Tram

Per a tràmits presencials, demanar cita prèvia clicant el següent enllaç (no requereix certificat digital):

► DEMANAR HORA AMB REGISTRE, PADRÓ, REGISTRE CIVIL o IDCAT

Tràmits electrònics:
L’aplicació en línia eTRAM, facilitada per l’AOC, permet als ciutadans presentar sol·licituds de diferents tràmits i accedir a la Carpeta Ciutadana. Només cal disposar d’un certificat digital com idCAT, T-CAT, DNIe, FNMT, Firma Professional o Camerfirma.

Comunicar incidències, propostes de millora o valoracions dels serveis

No requereix certificat digital, només registrar-se al portal som.angles.cat.

► COMUNICAR INCIDÈNCIES EN ESPAIS PÚBLICS O SOBRE ELS SERVEIS

MAPA D’INCIDÈNCIES

► LLISTAT D’INCIDÈNCIES

► VALORAR / AVALUAR ELS SERVEIS MUNICIPALS

Catàleg de Tràmits i Gestions (amb certificat digital)

Els més utilitzats:

► INSTÀNCIA GENÈRICA

► SUGGERIMENTS, QUEIXES i PROPOSTES

► SOL·LICITUD D’ACCÈS A LA INFORMACIÓ PÚBLICA

► CATÀLEG COMPLET DE TRÀMITS I GESTIONS

► GESTIÓ TRIBUTÀRIA

► ESTAT DELS MEUS TRÀMITS – CARPETA CIUTADANA

► ACCÉS A E-NOTUM – NOTIFICACIONS ELECTRÒNIQUES

► SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ A LA BORSA DE LLOGUER D’ANGLÈS

Sol·licitud de bonificació de taxes:

► SOL·LICITUD DE BONIFICACIÓ DE LA TAXA DE DEIXALLES

► SOL·LICITUD DE BONIFICACIÓ DE L’IMPOST DE BÉNS IMMOBLES

Proveïdors:

Instruccions: Descarrega’t el PDF editable que correspongui de la llista següent. Omple’l, desa’l i adjunta’l a una instància genèrica electrònica (aquí).

► FACTURES ELECTRÒNIQUES

► FITXA DE CREDITOR (CAT)

► FICHA DE ACREEDOR (CAST)

► SOL·LICITUD DE CESSIÓ DE DRETS DE COBRAMENT (CAT)

► SOLICITUD DE CESSIÓN DE DERECHOS DE COBRO (CAST)

Urbanisme i Serveis Tècnics:

Instruccions: Descarrega’t el PDF editable que correspongui de la llista següent. Omple’l, desa’l i adjunta’l a una instància genèrica electrònica (aquí).

► COMUNICACIÓ PRÈVIA D’OBRES PER DESPLEGAMENT D’INFRAESTRUCTURES DE SUBMINISTRAMENTS (pdf)

► COMUNICACIÓ PRÈVIA D’OBRES MÍNIMES EN FAÇANES I MITGERES (pdf)

► COMUNICACIÓ PRÈVIA D’INSTAL·LACIÓ DE TANQUES (pdf)

► COMUNICACIÓ PRÈVIA D’OBRES (pdf)

► COMUNICACIÓ PRÈVIA DE CANVI DÚS (pdf)

► DECLARACIÓ RESPONSABLE TANQUES (pdf)

► SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA CANVI D’ÚS (pdf)

► SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA DIVISIÓ HORITZONTAL (pdf)

► SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA ENDERROC (pdf)

► SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA OBRA MENOR (pdf)

► SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA OBRES MAJORS (pdf)

► SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA PARCEL·LACIÓ (pdf)

► SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA PISCINA (pdf)

► SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA PRIMERA OCUPACIÓ PARCIAL (pdf)

Promoció econòmica:

Instruccions: Descarrega’t el PDF editable. Omple’l, desa’l i adjunta’l a una instància genèrica electrònica (aquí).

► SOL·LICITUD D’AJUTS AL COMERÇ LOCAL AFECTAT PEL TANCAMENT OBLIGATORI PEL COVID19 (pdf)

Activitats i Medi Ambient:

► COMUNICACIÓ PRÈVIA AMBIENTAL MUNICIPAL (ANNEX III)

COMUNICACIÓ PRÈVIA D’OBERTURA

► COMUNICACIÓ PRÈVIA DE MODIFICACIÓ NO SUBSTANCIAL D’UNA ACTIVITAT AMB EFECTES SOBRE LES PERSONES O EL MEDI AMBIENT

► DECLARACIÓ RESPONSABLE D’OBERTURA

► DECLARACIÓ RESPONSABLE EN MATÈRIA DE SALUT ALIMENTÀRIA

► SOL·LICITUD INFORME PREVI EN MATÈRIA D’INCENDIS

► COMUNICACIÓ DE CANVI DE TITURALITAT D’ACTIVITATS

► LLICÈNCIA AMBIENTAL (ANNEX II)

► ALTA O BAIXA ANIMALS DE COMPANYIA

Padró municipal:

Instruccions: Descarrega’t el PDF, obre’l amb l’Adobe Reader, fes clic a eines i desprès a emplena i signa. Guarda’l i adjunta’l a una instància genèrica electrònica (aquí).

Declaració responsable AMB RESOLUCIÓ JUDICIAL

Declaració responsable SENSE RESOLUCIÓ JUDICIAL