Subvencions rebudes de la Generalitat de Catalunya

La Generalitat de Catalunya ha concedit a l’Ajuntament d’Anglès, les següents subvencions:

 

  • El Departament de Justícia, ha concedit a l’Ajuntament d’Anglès la subvenció per al funcionament del Jutjat de Pau durant l’any 2022, l’import de 3.250,00€
  • El Departament de Cultura, Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural , ha concedit a l’Ajuntament d’Anglès una subvenció  per a l’adquisició de llibres destinats a la biblioteca pública Joaquim Bauxell amb càrrec als Fons Next Generation, l’import de 1.700,00€.
  • El Departament d’Educació, ha concedit a l’Ajuntament d’Anglès una subvenció per el finançament de la part del cost del servei d’escolarització que satisfan les families per plaça escolar d’I2 (abans P2), pel període setembre a desembre 2022, per import de 19.200,00€.
  • El Departament de Cultura, Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural , ha concedit a l’Ajuntament d’Anglès una subvenció  per a l’adquisició de llibres i diaris  destinats a la biblioteca pública Joaquim Bauxell, per import de 5.000,00€
  • El Departament de Cultura, Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural , ha concedit a l’Ajuntament d’Anglès una subvenció en espècie per a l’adquisició de novetats editorials en català, destinats a la biblioteca pública Joaquim Bauxell, per import de 8.000,00€