Subvencions rebudes de la Generalitat de Catalunya any 2023

La Generalitat de Catalunya ha concedit a l’Ajuntament d’Anglès, les següent subvencions.

  • El Departament d’Educació, ha concedit a l’Ajuntament d’Anglès una subvenció per al finançament de les llars d’infants i escoles bressol de titularitat municipal, curs 2021-2022, per import de 80.000,00 €.
  • El Departament d’Educació, ha concedit a l’Ajuntament d’Anglès una subvenció per al finançament de les llars d’infants i escoles bressol de titularitat municipal, endarreriments, exercici 2022, per import de 10.400,47 €.
  • El Departament de Cultura, Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, ha concedit a l’Ajuntament d’Anglès una subvenció per a l’execució d’obres de conservació i manteniment d’immobles de notable valor cultural per al trienni 2022-2024, per les obres de reforma de l’Hotel Entitats, per import de 49.768,00 €.
  • L’Institut Català d’Energia, ha concedit a l’Ajuntament d’Anglès, una subvenció del Programa d’incentius a la mobilitat elèctrica (programa MOVES III), per la instal·lació d’1 punt de recàrrega SEMIRÀPIDA (potència igual o superior a 15 kW i inferior a 40 kW), per import de 6.126,24 €.