Subvencions rebudes de la Generalitat de Catalunya any 2024

La Generalitat de Catalunya ha concedit a l’Ajuntament d’Anglès, les següents subvencions:

  • El Departament de Cultura, Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, ha concedit a l’Ajuntament d’Anglès una subvenció per als programes municipals d’arts escèniques, música i arts visuals en l’àmbit de l’ensenyament reglat per al període 2023-2024, projecte ROCKIN, per import de 3.900,00 €