Tractament de desinsectació i eliminació de corcs (PECT-FEDER)

L’Ajuntament d’Anglès ha dut a terme el tractament de desinsectació i eliminació de corcs de tots els béns mobles que integraran l’exposició permanent del Centre Museístic i d’Interpretació Burés, així com de tots els elements de fusta que formen part de la sala de la nau 3 de la Fàbrica Burés on s’ubicarà aquest Centre, de l’espai de recepció i de l’Edifici del Vapor.

Aquesta contractació correspon a l’actuació 7.1.4. anomenada “Tractament per a l’eliminació de corcs a la sala de la nau 3 de la Fàbrica Burés on s’ubicarà el Museu i a l’Edifici del Vapor”, prevista en el marc de l’Operació 7 denominada “Recuperació i posada en valor social, cultural i turística del patrimoni industrial de la colònia Burés”, i que s’integra dins el projecte d’especialització i competitivitat territorial (PECT) Girona, Patrimoni Actiu.

El PECT Girona, Patrimoni Actiu compta amb una subvenció provinent del Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020, Eixos prioritaris 4 i 6, en virtut de la Resolució de 12 d’abril de 2021 de la consellera de la Presidència per la qual es resol el procediment per a la selecció dels projectes d’especialització i competitivitat territorial (PECT) emmarcats en la RIS3CAT. En conseqüència, per a implantar l’esmentada Operació 7, l’Ajuntament d’Anglès compta amb el cofinançament del 50% amb càrrec al pressupost de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, i amb el cofinançament del 25% per part de la Diputació de Girona.

L’objectiu d’aquesta actuació era garantir la integritat i salut dels béns mobles que formaran part de l’exposició permanent i, en última instància, garantir l’èxit de la resta d’actuacions que s’estan duent a terme en execució de l’Operació 7 i, en particular, de la implantació del Centre Museístic i d’Interpretació Burés de conformitat amb el Projecte Museogràfic Executiu aprovat per aquest Ajuntament.