Ajuts als establiments d’Anglès

En data 15 de juliol es van publicar a la Base de Dades Nacional de Subvencions i al BOP la convocatòria d’ajuts als establiments d’Anglès que es van veure obligats a tancar total o parcialment durant l’estat d’alarma per la COVID19.

Termini de presentació de sol·licituds: del 16 de juliol al 12 d’agost de 2020
S’hauran d’entrar les instàncies al registre oficial de l’Ajuntament d’Anglès, preferiblement per via telemàtica, o bé presencialment demanant cita prèvia per internet o per telèfon al 972 42 00 58.

Model de sol·licitud que cal omplir i adjuntar: Sol·licitud en PDF emplenable

Enllaç per presentar la sol·licitud: Instància Genèrica
Requereix certificat digital i cal adjuntar el model de sol·licitud anterior degudament omplert així com la documentació requerida a les bases (llicència d’activitat al municipi, declaració responsable d’estar al corrent de pagament de les taxes i impostos municipals i de les seves obligacions amb la Seguretat Social i Hisenda i no trobarse en cap de les circumstàncies previstes a l’art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions).

Bases: https://ssl4.ddgi.cat/bopV1/pdf/2020/128/202012804462.pdf

Convocatòria: https://ssl4.ddgi.cat/bopV1/pdf/2020/135/202013504870.pdf

Beneficiaris:

Segons acta de la Comissió Avaluadora del dia 22 de setembre de 2020:

Entrada Data Titular  IMPORT CONCEDIT
E2020003265 16/07/2020 Taller lafort, sl  755,53 €
E2020003331 20/07/2020 XAVIER RIUBRUGENT BRUJATS 361,00 €
E2020003484 27/07/2020 M. LUISA CAMACHO MORENO 391,87 €

 

Segons acta de la Comissió Avaluadora del data 4 de desembre de 2020:

Entrada Data Titular  IMPORT CONCEDIT
E2020003289 16/07/2020 ALIANÇA 1919 C.B 830,933€
E2020003327 19/07/2020 MARIA MERCÈ VILA POCH 122,33€
E2020003488 28/07/2020 IOLANDA RIBA 909,63€
E2020003513 28/07/2020 MOBLES PRAT S.C 225,86€
E2020003516 29/07/2020 RINXOLS MCA S.C 539,94€
E2020003528 29/07/2020 MARTA PUIG RIGAU 120,38€
E2020003547 30/07/2020 PERRUQUERIA BOIX SC 300€
E2020003646 04/08/2020 ANNA SUREDA COSTA 529,04€
E2020003689 06/08/2020 IGNACIA JIMÉNEZ RUIZ 300€
E2020003721 07/08/2020 ANGEMON SCP 491,875€
E2020003738 10/08/2020 JESSICA VENTURA COBO 416,69€
E2020003746 11/08/2020 MERCÉ FARRÈS SALLÓ 275,5€
E2020003779 12/08/2020 MÒNICA BERNARDÓ MARTÍNEZ 1000€

 

Segons acta de la Comissió Avaluadora del data 22 de desembre de 2020:

Entrada Data Titular  IMPORT CONCEDIT
E2020003736 10/08/2020 Natalia Nebot Xandrich 822,32€
E2020003739 10/08/2020 Joana Balastegui Sola 660,35€
E2020003761 11/08/2020 Celestino Olivares Moreno 1.000€
E2020003734 10/08/2020 Francisca Carrasquilla Raya 249,70€
E2020003769 12/08/2020 Cristina Pereira Masgrau 1.000€

 

Infografia:

AJUTS ALS COMERÇOS LOCALS DEL MUNICIPI D'ANGLÈS