Subvencions rebudes de DIPSALUT any 2024

L’Organisme autònom de salut pública de la Diputació de Girona (DIPSALUT), ha concedit a l’Ajuntament d’Anglès, la subvenció següents: Subvenció per al finançament del servei de socorrisme a la piscina municipal, PT15, per import de 5.350,06 €.

Subvencions de la Diputació de Girona per l’any 2024

La Diputació de Girona ha concedit a l’Ajuntament d’Anglès la subvenció següent: Subvenció per a publicacions d’interès local editades per ajuntaments per l’any 2024, per la publicació del llibre “50 aniversari escola Pompeu Fabra”, per import de 2.087,92 €. Subvenció per a l’organització d’esdeveniments de caràcter firal any 2024, per l’organització de la fira de Sant […]

Subvencions rebudes de la Generalitat de Catalunya any 2024

La Generalitat de Catalunya ha concedit a l’Ajuntament d’Anglès, les següents subvencions: El Departament de Cultura, Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, ha concedit a l’Ajuntament d’Anglès una subvenció per als programes municipals d’arts escèniques, música i arts visuals en l’àmbit de l’ensenyament reglat per al període 2023-2024, projecte ROCKIN, per import de 3.900,00 €

Subvencions de la Diputació de Girona per l’any 2024

La Diputació de Girona ha concedit a l’Ajuntament d’Anglès la subvenció següent: Subvenció per a estudis, plans, programes i projectes locals en l’àmbit de les polítiques d’habitatge per l’any 2024, pel servei d’assessorament i suport d’habitatge, d’import 8.625,00 €.

Subvencions de la Diputació de Girona per l’any 2024

La Diputació de Girona ha concedit a l’Ajuntament d’Anglès les subvencions següents: Subvenció per al finançament de l’acció de promoció i foment de l’activitat física i l’esport, pel programa A1, activitat fisicoesportiva, per l’any 2024, d’import 3.820,00 €.

Subvencions rebudes de la Generalitat de Catalunya

La Generalitat de Catalunya ha concedit a l’Ajuntament d’Anglès, les següents subvencions: El Departament de Cultura, Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, ha concedit a l’Ajuntament d’Anglès una subvenció en espècie per a l’adquisició de novetats editorials en català destinats a la biblioteca pública Joaquim Bauxell per l’any 2024, per import de 8.000,00 €. El […]

1 2 3 24