Subvencions rebudes de la Generalitat de Catalunya

El Departament de Cultura, Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, ha concedit a l’Ajuntament d’Anglès, una subvenció per a commemoracions d’esdeveniments, personalitats o entitats de l’àmbit de la cultura catalana per al període 2023-2024, per la celebració del CENTENARI DE L’AS D’ANGLÈS, d’import 17.755,00 €

Subvencions de la Diputació de Girona per l’any 2024

La Diputació de Girona ha concedit a l’Ajuntament d’Anglès la subvenció següent: Subvenció per fomentar projectes i accions de promoció econòmica dels ens locals no adherits a la XSLPE, any 2024, per a formacions dirigides als comerciants d’Anglès per a la modernització i digitalització dels seus negocis, d’import 3.000,00 €.

Subvencions rebudes de la Generalitat de Catalunya

La Generalitat de Catalunya ha concedit a l’Ajuntament d’Anglès, les següents subvencions: El Departament de Justícia, ha concedit a l’Ajuntament d’Anglès, la subvenció per al funcionament del Jutjat de Pau durant l’any 2024, l’import de 3.315,00 €. El Departament d’Educació, ha concedit a l’Ajuntament d’Anglès, la subvenció pel finançament de la part del cost del servei […]

Informes sindicatura

Aquest apartat trobaràs els informes de la Sindicatura. Aquests han estat aprovats pel Ple de la corporació el dia 27 de febrer de 2024.

Subvenció de la Diputació de Girona

La Diputació de Girona ha concedit a l’Ajuntament d’Anglès una subvenció en espècies de material informàtic per a ajuntaments de les comarques Gironines fins a 20.000 habitants, Next Generation 2023/113, dels següents materials:

1 2 3 22