Subvencions rebudes de la Generalitat de Catalunya

La Generalitat de Catalunya ha concedit a l’Ajuntament d’Anglès, les següents subvencions:   El Departament de Justícia, ha concedit a l’Ajuntament d’Anglès la subvenció per al funcionament del Jutjat de Pau durant l’any 2022, l’import de 3.250,00€ El Departament de Cultura, Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural , ha concedit a l’Ajuntament d’Anglès una […]

ANUNCI DE SUBVENCIÓ

Projecte per millorar l’eficiència energètica de l’enllumenat públic exterior del municipi d’Anglès

1 2 3 4 5 19