Subvencions de la Diputació de Girona per l’any 2023

La Diputació de Girona ha concedit a l’Ajuntament d’Anglès les subvencions següents: Subvenció per al finançament de l’acció de promoció i foment de l’activitat física i l’esport, pel programa A1, activitat fisicoesportiva, d’import 2.776,00 € Subvenció del Fons econòmic de caràcter extraordinari any 2023, pel manteniment de parcs i jardins, per import de 41.439,88 €

Subvencions rebudes de la Generalitat de Catalunya

El Departament d’Educació, ha concedit a l’Ajuntament d’Anglès una subvenció per al finançament de la part del cost del servei d’escolarització que satisfan les famílies per plaça escolar d’I2, pel 2n i 3r quadrimestre del curs 2023-2024, per import de 24.960,00 €.  

Subvencions de la Diputació de Girona per l’any 2023

La Diputació de Girona ha concedit a l’Ajuntament d’Anglès les següents subvencions: Subvenció pel Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2023, per import de 120.227,52 €, corresponent a despeses corrents l’import de 99.051,35 €, per a despeses culturals 17.479,65 €, per a noves tecnologies 2.796,52 € i per actuacions a camins 900,00 €.

Anunci de consulta pública

Amb l’objectiu de millorar la participació dels ciutadans en el procediment d’elaboració de normes, amb caràcter previ a l’elaboració del projecte de l’Ordenança Municipal sobre l’ús i funcionament del pavelló municipal d’esports d’Anglès. Tota la informació a aquesta notícia.

Anunci de consulta pública

Amb l’objectiu de millorar la participació dels ciutadans en el procediment d’elaboració de normes, amb caràcter previ a l’elaboració del projecte de l’Ordenança Municipal sobre l’ús del Skatepark. Tota la informació a aquesta notícia.

Subvencions de la Diputació de Girona per l’any 2023

La Diputació de Girona ha concedit a l’Ajuntament d’Anglès la subvenció següent: Subvenció per fomentar projectes i accions de promoció econòmica dels ens locals no adherits a la XSLPE, any 2023, per a formacions dirigides als comerciants d’Anglès per a la modernització i digitalització dels seus negocis, d’import 2.000,00 €.

1 2 3 4 5 6 21