Ban d’Alcaldia: Alerta per sequera

Entrada a l’estat d’excepcionalitat per sequera hidrològica a les unitats d’explotació Embassaments del Llobregat, Embassaments del Ter i Embassaments del Ter-Llobregat. Atès que el municipi d’Anglès està inclòs en la unitat d’explotació 18 Serralada Transversal, i que es manté en estat d’alerta cal atendre les restriccions marcades a aquesta notícia.

Neteja i restauració de determinats béns mobles de fusta (PECT-FEDER)

L’empresa Conservació de Patrimoni 4Restaura, S.L. ja ha finalitzat els treballs de neteja i restauració de determinats béns mobles de fusta, o que contenen elements de fusta, que integraran l’exposició permanent del Centre Museístic i d’Interpretació Burés segons el que disposa el Projecte Museogràfic Executiu aprovat per l’Ajuntament d’Anglès.

Tractament de desinsectació i eliminació de corcs (PECT-FEDER)

L’Ajuntament d’Anglès ha dut a terme el tractament de desinsectació i eliminació de corcs de tots els béns mobles que integraran l’exposició permanent del Centre Museístic i d’Interpretació Burés, així com de tots els elements de fusta que formen part de la sala de la nau 3 de la Fàbrica Burés on s’ubicarà aquest Centre, […]

Mesures per evitar la Pesta Porcina Africana (PPA)

Arran de la situació de la Pesta Porcina Africana (PPA) a la Unió Europea i especialment la declaració d’aquesta a Alemanya i Itàlia, en el Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural s’estan sumant esforços per a la prevenció de la introducció de la PPA al nostre territori.

1 3 4 5 6 7 21