Anglès obre la convocatòria anual d’ajuts a les famílies i a les Entitats.

El Ple de l’Ajuntament d’Anglès, en sessió ordinària celebrada el dia 13 d’abril de 2021, va aprovar inicialment les Bases reguladores de la concessió de subvencions municipals per latorgament de diversos dajuts.

En data 25 de juny ha sortit publicat l’edicte amb les bases al BOP.

La convocatòria s’obrirà a partir del 6 de juliol i el termini de presentació de sol·licituds serà de 20 dies hàbils a partir del dia de la publicació.

Podeu llegir les convocatòries en els següents enllaços: