BAN Alcaldia. Excepcionalitat per sequera

En data 11 de maig ha estat publicada al DOGC (Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya) la resolució del director de l’Agència Catalana de l’Aigua, per la qual es modifiquen els estats de sequera pluviomètrica de diferents unitats d’explotació i es declara en EXCEPCIONALITAT per sequera hidrològica de la unitat d’explotació Serralada Transversal/ Empordà. El municipi d’Anglès forma part de l’àmbit de declaració de l’estat d’excepcionalitat per sequera, i com a conseqüència, s’apliquen les següents limitacions i restriccions als usos de l’aigua marcades a aquesta notícia.